club@caspianenergy.net +994503145358

Statistic Info

Hörmətli Caspian Energy Club üzvləri,

22 yanvar 2021-ci il tarixdə Caspian Energy Club pandemiya başladığı vaxtdan 113-cü onlayn tədbirini keçirib. Bu siyahıya müxtəlif formatlarda və fərqli mövzularda təşkil olunmuş tədbirlər daxildir. Həmin tədbirlərdə fəal iştirakınıza görə Sizə təşəkkür edirik. Sayənizdə fəal işləmək və Sizə faydalı olmaq üçün tələb olunan enerjini toplayırıq. Biznes üçün enerji!
Biz bundan sonra da Sizin üçün çalışacağıq! Biz birlikdə güclüyük!

 

Dear members of the Caspian Energy Club,

On 21 January 2021, the Caspian Energy Club has held its 113th online event since the beginning of the pandemic. These were events held in different formats and dedicated to different themes. We thank you for your active participation in our events. It is you from whom we get the energy which let us work actively and be of use to you. Energy for business!

We will keep working for you! Together we are power!

 

 

Уважаемые члены Caspian Energy Club,

21 января 2021 года Caspian Energy Club провел 113-ое онлайн мероприятие с момента начала периода пандемии. Это были мероприятия состоявшиеся в различных форматах и по самой различной тематике. Мы благодарим Вас за Ваше активное участие в наших мероприятиях . Благодаря Вам мы заряжаемся то энергией, которая позволяет нам активно работать и быть полезной Вам. Энергией для бизнеса!

Мы и дальше будем продолжать работать для Вас! Вместе – мы сила!