CASPIAN ENERGY JOBS

Əziz dostlar! Hörmətli Caspian European Club üzvləri! Caspian Energy JOBS layihəsinin fəaliyyətini bərpa etdiyimizi bildirməkdən məmnunuq!
Fikrimizcə, bu gün koronavirus pandemiyası dövründə bu, həmişəkindən daha vacib və aktualdır.
Caspian Energy JOBS layihəsi sayəsində vaxtında yüzlərlə gənc nüfuzlu və uğurlu şirkətlərdə iş tapdı. Onların çoxu bu gün işlərini idarə edirlər və ya iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindən olan şirkətlərə rəhbərlik edirlər.
Layihə Facebook platformasında fəaliyyət göstərəcək və qrupa giriş açıq olacaq.
Hər hansı bir şirkət vakansiyaları barədə tamamilə pulsuz elan verə bilər.
Dünyanın 50 ölkəsindən 5000 şirkət və təşkilatı özündə birləşdirən CASPIAN EUROPEAN CLUB yeni iş yerlərinin yaradılması və gənc və perspektivli kadrların məşğulluğu üçün ən əlverişli platformadır.
Böyük və mehriban CASPIAN EUROPEAN CLUB və Caspian Energy ailəsini yeni bir layihə ilə təbrik edirik!
#bizbirlikdəgüclüyük
#hərşeyyaxşıolacaq
#pozitivol


Dear friends,  Dear members of the Caspian European Club,
We are pleased to inform you that we are resuming the Caspian Energy JOBS project!
Nowadays, during the coronavirus pandemic we find it more important and relevant than ever.
Thanks to the Caspian Energy JOBS project, hundreds of young people have found jobs in prestigious and successful companies. Many of them today run their own businesses or lead companies from different sectors of the economy.
The project will run on the Facebook platform and access to the group will be open. Any company can place an advertisement about available vacancies for free.
The CASPIAN EUROPEAN CLUB, which brings together  5,000 companies and organizations from 50 countries of the world is the most favorable platform for creating new jobs and employment of young and promising human resources.
I congratulate a large and friendly family of the CASPIAN EUROPEAN CLUB and Caspian Energy on the new project!
#togetherwearepower
#thingswillcomeright
#thinkpositiveДорогие друзья! Уважаемые члены Caspian European Club!
Рады сообщить Вам, что мы возобновляем деятельность проекта Caspian Energy JOBS!
На наш взгляд, сегодня - в период пандемии коронавируса - это важно и актуально, как никогда.

Благодаря проекту Caspian Energy JOBS в свое время сотни молодых людей нашли себе работы в престижных и успешных компаниях. Многие из них сегодня управляют своим бизнесом или возглавляют компании из разных секторов экономики.
Проект будет функционировать на платформе Facebook и доступ в группу будет открытым.
Любая компания может совершенно БЕСПЛАТНО размещать объявление об имеющихся у нее вакансиях.
CASPIAN EUROPEAN CLUB, который объединяет в своих рядах 5000 компаний и организаций из 50-ти стран мира является самой благоприятной площадкой для создания новых рабочих мест и трудоустройства молодых и перспективных кадров.
Поздравляю большую и дружную семью CASPIAN EUROPEAN CLUB и Caspian Energy с новым проектом!
#вместемысила
#всебудетхорошо
#настройсянапозитив