BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ
  • Rumıniya üzrə nümayyəndəlik rəhbəri,   WEVO (IT Grup SRL Azerbaijan) şirkətinin  Direktoru